Hlavná stránka Rozvoz tovaru

Rozvoz tovaru

BEZKONKURENČNÝ ROZVOZ TOVARU PRE AUTOSERVISY
 

BRATISLAVA - štartujeme 5x denne! 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:30

ŠAMORÍN - štartujeme 4x denne! 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

STUPAVA - štartujeme 4x denne! 8:00, 10:00, 12:00, 14:00

Objednávky do rozvozu sa uzatvárajú 10 min. pred celou hodinou. Po tejto uzávierke sa rozvoz posúva o 2 hodiny.

Rozvoz kontakty
Ladislav Borsányi 0917 152 992, Jozef Tarčík 0905 827 851, Július Čížik 0907 719 877, Tomáš Srp 0918 416 152, Patrik Vrchovský 0911 333 477