This website uses cookies. Cookies may be used for marketing purposes, statistical, and to personalize the service to the individual needs of the user. Web browser from which you are using, you can change the settings for handling cookies. The use of this website without changing your cookie settings means that they will be stored in memory. Additional information
I agree with the use of Cookies
We'll call you
Please provide a phone number and specify the date and time. Our operator will contact you.
TOPlist

Software

01.01.2014 - 31.12.2019

 Vivid WorkshopData


Vivid WorkshopData je špeciálny program, ktorý obsahuje databázy vozidiel, parametrov, servisných zásahov, schém atď. Dá sa s nimi aj vykonávať tzv. "Diagnostika bez pripojenia" - k diagnostike vo väčšine prípadov postačí multimeter, prípadne osciloskop. Tento typ diagnostiky sa radí medzi tzv. "Paralelnú diagnostiku."

Tento online softvér obsahuje údaje o väčšine európskych a japonských vozidiel od roku výroby. Pomocou tohto možno vykonávať diagnostiku a opravy vozidiel aj bez pripojenia diagnostiky k vozidlu. Softvér obsahuje všetko, čo je potrebné: od základných technických údajov, cez doporučené servisné intervaly, rozmiestnenie identifikačných prvkov, uťahovacie momenty, popisy jednotlivých komponentov, schémy elektriky, až po údaje o všetkých motorových komponentoch. Každý komponent motora je vyobrazený, je u neho opis meraní (na ktorom vývode konektora má byť aká hodnota / napr. odpor, napätie a pod /, prípadne aký tlak má byť v ktorom okruhu atd atd ...) atď. U niektorých komponentov je aj nákres, ktoré piny na riadiacej jednotke mu odpovedajú.

platnosť licencie 1 mesiac odo dňa aktivácie

Platinum points:
34,80


  TecDoc WEB CATALOG - ONLINE - elektronický katalóg autodielovProfesionálny vyhľadávací katalóg autodielov určený pre autodielne a predajcov prístupný online cez internet.

Licencia je dostupná iba na 1 rok

Platinum points:
149